Pravidla Klanu

Všeobecné pravidlá klanu TLCS – Tanková Légia Czechoslovakia

1. Klan je komunita hráčov so spoločným záujmom o hranie World of Tanks v týme. Náš klan má prísne pravidlo slušného správania úcty k ostatným členom. Vzájomné urážky sa netolerujú. Nevyvolávať rozbroje a hádky medzi členmi klanu! Takéto činy budú vedené k okamžitému vylúčeniu z klanu! Hlavným pravidlom je slušné správanie, urážky a hádky budú okamžite riešené vylúčením z klanu!

2. Členovia musia rešpektovať vedenie klanu,členovia majú možnosť kedykoľvek vyjadriť svoj názor,pripomienky a návrhy, ktoré by viedli k rozvoju klanu, ale všetky rozhodnutia vykonáva  velenie klanu a od členov je očakávané, že sa s nimi budú riadiť včetne velenia a vedenia klanu! Všetky závažné zmeny týkajúce sa klanu budú členom vopred oznámené a spoločne odsúhlasené! Pokiaľ niekto preferuje sólo hranie na randome, tak takýto hráč do klanu nepatrí! Člen klanu má právo o založenie čaty, týmovky a opevnenia.

3. Náš klan TLCS je zložený skôr pre staršiu generáciu, to je nad 30 rokov. Pre nových hráčov sa vyžaduje, aby mal odohratých minimálne 5 000 bitiek osobné hodnotenie min. 3000  a v garáži tanky tieru VI a VIII vo full výbave-min 2 skily na posádke použitelné v šarvátkach. Ak určitý hráč nemá tieto tanky vyskúmané a vybavené je len príťažou pre klan.

4. V aktualizácii 9.17.1 bolo prepracovanie opevnenia do nových štruktúr a preto je každý člen klanu povinný odohrať pre klan minimálne 100 priemyselných zdrojov za týždeň.Je to z dôvodu používania záloh, ktoré niečo aj stoja.Ak chceme spúšťať zálohy a čerpať ich výhody, ktoré sú dosť vysoké a motivačné, musíme sa spoločne pričiniť pre ich existenciu. Hráči sa nebudú nútiť do odradov, ale bude sa kontrolovať prínos týchto hráčov pre klan každých 28 dní a ich aktivita vyhodnotená. Neaktívny hráči budú z klanu vylúčený!  V šarvátkach klan získava priemyslové zdroje-kostičky, za ktoré sa buduje opevnenie a vytvárajú sa zálohy. Zálohy po aktivácii dávajú určený bonus každému hráčovi v klane aj takému čo sa o to nepričinil. Každý člen klanu by mal brať na vedomie, že aktivita klanu je prvoradá, ale ak oznámi, že expí alebo jazdí určité misie, bude mu vyhovené.

5. Každý nový člen klanu začína na hodnosti Regrut a po 30 dňoch bude jeho hodnosť posúdená. Novú hodnosť nieje možné vymáhať. Pri členstve v predošlom klane a funkcie, môže byť regrútovi táto funkcia zohľadnená. Člen klanu,ktorý sa po dobu 30 dní do WoT neprihlási a nebude ani odpovedať na výzvu, môže byť z klanu po dohode s vedením klanu vylúčený! Po udaní závažných dôvodov bude ospravedlnenie dotyčného akceptovateľné!

6. Členom našeho klanu neznamená mať len skratku TLCS za nickom a nálepku na tanku, ale aj povinnosti v klane! Týmto je myslené, že prihlásený členovia sú povinný prijať pozvánku do Opevnenia. Člen, ktorý náhodou skúma nový tank, alebo hrá s iným členom klanu napr. čatu, oznámi dotyčnému, ktorý pozvánku odoslal svoju neúčasť. V opevneniach zbytočne nerozprávať, ruší to veliaceho a ostatný nemusia počuť povely veliaceho v hre a týmto konaním môžu ohroziť celý tým! Ak veliaci pošle dotyčného aj na pozíciu hrozacieho smrť, neodvráva a rozkaz poslúchne!

7. Pri porušení týchto podmienok bude členovy odoslaná výstraha a pri opätovnom porušení bude následne vylúčený z klanu.Hovorí sa, že pravidlá sú nato, aby sa porušovali, no v prípade nášho klanu ich dodržiavaním prejavujeme úctu k názvu a znaku klanu, ktoré máme označené na všetkých tankoch a dávame tak signál, že hrať WoT sa dá oveľa lepšie v komunite serióznych ľudí zapálených pre tú istú hru!

8. Vstupom do klanu člen súhlasí s hore uvedenými podmienkami! Akékoľvek výhovorky sa neakceptujú!